കൽപ്പറ്റ

KALPETTA
  SOCIETY
 
CHOORALMALA
KALPETTA
KAPPIKKALAM
THEKKUMTHARA
KUNNAMBETTA
KUPPADITHARA
MADAKKIMALA
MUPPAINAD
PADINJARATHARA
POZHUTHANA
THARIYODE
THENERI
VENNIYODU
VYTHIRI
SUGANDHAGIRI

പനമരം

PANAMARAM
  SOCIETY
 
CHANNOTH KOLLY
CHEEKKALLOOR
CHITHRAMOOLA
CHITTALOORKUNNU
KABANIGIRI
KAYAKKUNNU
MULLANKOLLY
NADAVAYAL
PALLIKKUNNU
PAMBRA
PANAMARAM
PERIKKALLOOR
PULPALLY
SASIMALA
SEETHAMOUNT
VAKERY
VARADOOR

മാനന്തവാടി

MANANTHAVADY
  SOCIETY
 
ALATTIL
APPAPPARA
DEEPTHRIGIRI
KAITHAKOLLY
KALLODY
KARAKKAMALA
KARTIKULAM
KATTIMOOLA
KUNNUMELANGADY
MAKKIYADU
MANNANTHAVADY
NALLOORNADU
NEELOME
NIRAVILPUZHA
PANAVALLY
PUTHUSHERY
THALAPUZHA
THAVINJAL
THOLPETTY
THRISSHILERY
VELLAMUNDA

സുൽത്താൻ ബത്തേരി

SULTHAN BATHERY
  SOCIETY
 
AMBALAVAYAL
MEENANGADI
SULTHAN BATHERY