അടൂർ / പറക്കോട്

ADOOR / PARAKKOD
  NAME OF SOCIETY
 
ADOOR
ANGADIKKAL NORTH
ANGADIKKAL SOUTH
ARUKALIKKAL
CHANDANAPPALLI
CHERUKUNNAM
ELAMANNOOR
ENATH
EZHAMKULAM
KADAMPANAD
KADAMPANAD NORTH
KADIKA
KAITHAPARAMBU
KALANJOOR
KALLAPPANCHIRA
KODUMON
KURUMPAKARA
MANNADI
MAROOR
MUNDAPPALLI
MURINJAKAL
NEDUMANKAVU
NIRATHUPARA
PAZHAKULAM
PAZHAKULAM WEST
POOTHANKARA
PRIYADARSINI NAGAR
PUTHUSSERIBHAGAM
THUVAYOOR
THUVAYUR NORTH
   
   
   

ഇളന്തുർ

ELANTHUR
  NAME OF SOCIETY
 
AIMALY
ANTHYALANKAVU THIRUMUTTAM
CHENNEERKARA
CHENNEERKARA NORTH
ELANTHOOR
IMALY
KADAMMANITTA
KAREMVELY
KATTOOR
KATTOORPETAH
KEEKOZHUR
KOZHENCHERY
KUMBAZHA
KUZHIKKALA
NARANGANAM CENTRAL
NIRANNAKALAPPADI
OMALLUR
ONTHEKADU
PANNYALI
PARIYARAM
THONNYAMALA
THOTTUPURAM
VALIYAKULAM
VARYAPURAM
VAYALATHALA
   
   
   
   

ഇളവന്തിട്ട / മെഴുവേലി / കുളനട

ELAVANTHITTA / MEZHUVELY / KULANADA
  NAME OF SOCIETY
 
EDAYARANMULA
ELAVUMTHITTA
KIDANGANNOOR
KONKULANJI
KOTTA
KULANADA
KURIYANIPPALLY
MANTHUKA
NEDIYAKALA
NEERVILAKOM
ULLANADU
ULLANNUR
   

കോന്നി

KONNI
  NAME OF SOCIETY
 
ATTACHAKKAL
AYRAVON
CHERADI
ELAKOLLUR
ELIMULLUMPLACKAL
KARIMANTHODU
KOKKATHODU
KONNAPPARA
LAKOOR
MALAYALAPPUZHA
MANEERA
MEKOZHUR
MUKUZHY PUTHUKULAM
MUTHUYPEZHUMKAL
MYLAPPRA
NARIYAPURAM
OOTTUPARA
POOVANPARA
PRAMADOM
THANNITHODU
THEKKUNTHODU
VAKAYAR
VALLIKODU
VALLIKODU KOTTAYAM
VETTOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

കോയിപുരം

KOIPURAM
  NAME OF SOCIETY
 
CHARALKUNNU
EDAKKAD
ERAVIPEROOR
EZHUMATTOOR
KAITHEKKODY
KOIPURAM
KUMBANAD
KURIYANNUR
MEMALA
NEDUMPRAYAR
OTHARA EAST
PLANKAMON
POOVATHUR
PULLAD
PURAMATTAM
THADIYOOR
THELLIYOOR
THOTTAPUZHASSERI
VALAKUZHY
VALANKARA
VALLAMKULAM
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

തിരുവല്ല / പുലികീഴ്

THIRUVALLA / PULIKEEZHU
  SOCIETY
 
ALUMTHURUTHY
AMALLOOR
CHATHANKERY
CHUMATHARA
IRUVALLYPRA
KADAPRA
KIZHKKAN MUTHOOR
KIZHKKUM BHAGOM
KUTTOOR
MEPRAL
MUTHOOR
NEDUMPRAM
NEDUMPRAM EAST
NIRANAM CENTRAL
NIRANAM VADAKKUMBHAGOM
NIRANAM WEST
PADINJATTOTHIRA
PARUMALA
PULIKEEZHU
THALAYAR
VALANJAVATTOM
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

പന്തളം

PANDALAM
  NAME OF SOCIETY
 
KEERUKUZHY
KURAMPALA
MAVARA
MUDIYOORKONAM
PANDALAM
PARANTHAL
POOZHIKADU
THATTAYIL
THOLOOZHUM
THUMPAMON MUTTOM
VAYALINUM PADINJARU
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

മല്ലപ്പള്ളി

MALLAPPALLY
  NAME OF SOCIETY
 
ANJILITHANAM
CHALAPPALLY
CHENGAROOR
CHERUTHOTTUVAZHY
KALLOOPPARA
KOTTANGAL
KOTTENKUDI
KOTTOR
KURUNNUMVELI
MALLAPPALLY EAST
MALLAPPALLY PARIYARAM
MALLAPPALLY WEST
MANTHANAM
MARIKKAL
MUKKOOR
MUNDIAPPALLY
NARAKATHANI
NOORENMAVU
PADINJATTUMCHERY
PERUMPETTY
PULINTHANAM
PULLUKUTHY
THOTTABHAGAM
THURUTHIKKADU
VAIPUR
VALLAMALA
VELLAYIL
VRINDAVANAM
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

റാന്നി

RANNI
  NAME OF SOCIETY
 
ANGAMOOZHY
ARAYANJILIMON
BOUNDARY
CHATHANTHARA
CHITTAR
EDAMON VAKATHANAM
EDAMURY
GURUNADHANMANNU
KANNAMPALLY
KATTACHIRA
KOLLAMULA
KUDAMURUTHY
KUMARAMPEROOR SOUTH
LAHA
MADAMON
MANDHAMARUTHY
MANIYAR
MOTHIRAVAYAL
NEDUMON
NEELIPILAVU
NEERATTUKAVU KUKKUDUMON
NELLIKAMON
PADAYANIPPARA
PERUNTHENARUVY
PUTHUKKADA
PUTHUSSERIMALA
RANNI ANGADI
SEETHATHODU
THALACHIRA
THULAPPALLY
UTHIMOODU
VADASSERIKKARA VADAKKU
VAKAMUKKU
VAYYATTUPUZHA
VECHOOCHIRA
VENKURINJI