വിവരാവകാശം

  ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് -ആര്‍. റ്റി.ഐ 2005 -സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

 
ശ്രീമതി .ശാലിനി ഗോപിനാഥ്  (ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ )

ഫോണ്‍ നം. :0471-2445799
മൊബൈല്‍  നം.9400032197

ഇ മെയില്‍ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി ഷീബ കുമാരി. ആർ
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്

അസിസ്റ്റൻറ് പബ്ലിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർമാർ

ശ്രീമതി ഷീജ ഇ
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഇ.എസ് സെക്ഷൻ)

ശ്രീമതി മിഷ റ്റി .എസ്
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ജി സെക്ഷൻ )